Browse By

Proč navštívit Kouřimsko

Muzeum lidových staveb
Vzniklo v roce 1972 jako záchranný regionální skanzen objektů lidové architektury z oblasti vodárenské nádrže na řece Želivce. Jeho první část byla zpřístupněna v roce 1976. Později se zde začaly prezentovat regionální typy lidové architektury z celého území České republiky. Skanzen je dějištěm trhů a národopisných pořadů.
silnice mezi lesy
Náměstí
Samo náměstí má rozlohu 16 250 metrů čtverečních a je zachováno v původním rozsahu od založení města a vydlážděno bylo roku 1536. Současná dlažba je z poloviny 19. století. Pod náměstím se nachází spletité podzemní chodby, ale dodnes nevíme, jak skutečně rozsáhlé jsou.
Zástavba je středověkého původu s gotickými sklepy. Domy měly původně bohaté štíty a podloubí. Ale v roce 1811 vypukl na náměstí požár, a na domech byly při opravách z důvodů protipožární ochrany domovní štíty odstraněny a podloubí zazděna.

Městské opevnění
Budovalo se od 13. – 16. století. Po třicetileté válce bašty a zdi zpustly a nikdy nebyly obnoveny. Pouze v 17. století byly provedeny nejnutnější opravy městských bran. Zachovaly se úseky vnějšího hradebního pásu se 4 baštami, s 18 půlválcovými věžemi a s valem na severní a západní straně města. Patří k nejdelším městským opevněním v Čechách.
chata na srázu
Kostel sv. Štěpána
Spolu se zvonicí tvoří dominantu města. Budován byl současně s městem v 60. letech 13. století. Je to trojlodní bazilika s ukázkou tzv. burgundského slohu. Uzavřené tři kostelní lodě pětibokými závěry a nad nimi se tyčí dvě mohutné věže. Původně byly vyšší a byly spojeny krytým mostem. Ten roku 1670 shořel a věže pak byly sníženy. I když byl kostel roku 1877 a 1908 novogoticky opraven, téměř se zachoval v původní podobě. Z let kolem 1260 byla pod presbytářem vybudována osmiboká krypta, sklenutá na střední sloup. Uvnitř naleznete zdi osázené renesančními náhrobky z přelomu 16. a 17. století.

Zvonice
Je postavena v goticko-renesančním slohu. 34 metrů vysoká hranolová stavba byla postavena v roce 1525, ale roku 1570 byla přestavěna italským mistrem Fillipem a ten na ní uplatnil první znaky renesančního slohu v Kouřimi.
Dnešní novogotický ráz jí vtiskla až přestavba na počátku 20. století, kdy byla zvýšena o patro s hodinami a sdruženými okny. Zastřešena byla vysokou a složitou střechou.

Tyto památky nejsou jediným důvodem, proč navštívit Kouřimsko. Na cestě k bývalé Staré Kouřimi najdeme Lechův kámen. Odtud podle legendy dával kníže Lech kouřem ohně znamení bratru Čechovi na horu Říp. Nedaleko odtud je malá kaplička svatého Víta. Když se budete pozorně dívat, uvidíte po okolí zbytky slovanských hradeb.
Jako vodní rezervoár sloužilo Libušino jezírko. Nyní je z něj jen prohlubeň v zemi, kdy voda ho naplní jen při dlouho trvajících deštích.
Asi 4 km severozápadně od Kouřimi byla vybudována Lipanská mohyla. Roku 1881 ze žulových kamenů byla postavena jako připomínka bitvy u Lipan, posledního boje husitů vedených Prokopem Holým.
Věřím, že se vydáte na výlet do těchto míst, protože je tu ještě hodně co obdivovat.