Browse By

Vnitřní trh ve světě byznysu

Co je to vlastně vnitřní trh uvnitř EU? Je to otevřený prostor bez hranic uvnitř Evropské unie, samozřejmě bez hranic faktických, kde je možné dostáti 4 hlavním svobodám trhu, kterými jsou volný pohyb zboží, služeb, lidí a kapitálu. Není ani tak důležité číst hned několik stohů judikátu Evropského soudního dvoru, je však jisté si připomenout, že to není vnitřní trh, který ničí konkurenceschopnost států, ale ten naopak podpoří a vyzdvihuje konkurenceschopnost i těch méně vyspělých.
pařížský obchod 

Cassis de Dijon

Velmi zajímavé soudní rozhodnutí padlo v dnes již legendárním soudním judikátu – francouzský výrobce likérů chtěl exportovat do Německa, které v té době ale mělo velmi přísné regule pro to, co se může nazývat likérem a co nesmí. Cassis de Dijon je ovocný likér, který měl obsah alkoholu okolo 12 %, načež německá úprava reagovala tak, že se takový likér nesmí prodávat v Německu, protože tam je minimální obsah alkoholu v likérech 20 %. Německo se snažilo obhájit svůj postoj především ochranou spotřebitele a jeho očekávání při nákupu. Argumentace však u Soudního dvoru neprošla, a protože byla německá úprava v rozporu s články Smlouvy o fungování EU, zvláště poté zákazem cel, kvót a prostředků s podobným účinkem, který by obchod mezi členskými státy brzdil, nařídil „vymazat“ tuto úpravu a Německo mělo prodej francouzského likéru povolit.
likéry a brandy 

Co je třeba si z toho odnést?

Spousta „obchodníků“ bičuje EU, že na jeho výrobu uvaluje, dle něj, zbytečné nařízení a regule, jak se má co vyrábět. Mnozí si neuvědomují, že se evropský trh liší od asijského nebo amerického tím, že na našem trhu, v porovnání s ostatními částmi světa, je spousta výrobků velmi dobré kvality, a to jenom díky tomu, že se výrobci i prodávající musí řídit přísnými nařízeními. Samozřejmě, jsou takoví výrobci, kteří to i tak šidí, to je ale poté na spotřebiteli, jestli si takové zboží koupí nebo ne.
stánek s vínem
Vnitřní trh a jeho mechanismy právě naopak podporují obchod mezi státy, ale hlavně také i domácí výrobu. To, že někteří podnikatelé raději s podnikáním seknou než aby přizpůsobili výrobu novým předpisům, jsou spíše skuhrající a prodělávající jedinci, kteří by teda nebyli úspěšnými, ani kdyby se žádná regule do Čr nedostala.